Genetická genealogie, kombinující klasickou genealogii s genetickými testy pro určení příbuznosti, se jako hobby stala celosvětovým fenoménem posledních let. Databáze čtyř největších společností nabízejících genetickogenealogické testy – Ancestry, 23andMe, FamilyTreeDNA (všechny USA) a MyHeritage (Izrael) mají v současnosti souhrnně více než čtyřicet milionů testovaných osob z celého světa. Mezi nimi je také několik desítek tisíc Čechů. V rodinném bádání umožňuje analýza autozomální DNA objevit příbuzné po celém světě, s trochou štěstí nebo porcí tvrdé práce dohledat neznámé otce nezapsané v matrikách i před několika generacemi či najít biologické rodiče lidem z dárcovských gamet. Analýza mužského chromozomu Y poodhaluje migrační historii přímých mužských linií od chvíle kdy náš druh zhruba před padesáti tisíci lety opustil Afriku až do současných lokací. Spolu s mitochondriální DNA poslouží také ke specifikaci rodových linií u autozomálních shod. Genetická genealogie tak spojuje lidi z celého světa, ukazuje, že všichni máme více či méně hluboko v minulosti společné předky. Pomáhá objevovat neznámou historii jednotlivců, rodin i celých společenství. Propojování rodokmenů skrze genetické shody nás sbližuje a umenšuje rozdíly mezi námi.

Jako v mnoha dalších oblastech, i v genetické genealogii se vedle společností a jednotlivců respektujících současné vědecké poznání a etické a právní normy, vyskytují tací, kteří se snaží těžit z neinformovanosti zájemců o genetické testování. Zpravidla se jedná o nabídky testů, jejichž vysoká cena neodpovídá kvalitě získaných informací a/nebo výsledky balí do atraktivně znějících, ale zavádějících interpretací. S tím souvisí také množství nekvalitního obsahu v mediálním prostoru, který vzbuzuje mylné představy o možnostech a přínosu genetické genealogie. Ta je přitom plnohodnotným, dynamicky se rozvíjejícím vědním oborem, který využívá nejmodernější poznatky z genetického a genomického výzkumu. Z řady příkladů vědeckých aplikací uveďme dva. První významnou prací, která vzbudila celosvětovou pozornost, se stala analýza mitochondriální DNA podložená vývodem z předků, které posloužily jako článek důkazního řetězce pro identifikaci kosterních ostatků anglického krále Richarda III. (King, T., Fortes, G., Balaresque, P. et al., Nat Commun, 2014). Mezi posledními publikovanými vědeckými články si zvláštní pozornost zasluhuje výzkum DNA získané z vlasů německého hudebního skladatele Ludwiga van Beethovena. Z hlediska genetických metod pozoruhodná práce zahrnuje lékařskou genetiku a kombinaci genetické genealogie a populační genetiky. Každého genetického genealoga pak potěší, že autoři výzkumu spolupracovali se společností FamilyTreeDNA, v jejíž databázi lze najít jak výsledky testů autozomální DNA, tak chromozomu Y a mitochondriální DNA této mimořádné osobnosti (Begg, Tristan J. A. et al., Current Biology, 2023).

S cílem sdílet kvalitní informace vznikla již před pěti lety facebooková skupina Genetická genealogie, která má více než pět tisíc členů a denně přibývají další. Čas však ukázal, že jen tato platforma nestačí. Z odborného kruhu skupiny proto vykrystalizoval spolek s názvem Společnost pro genetickou genealogii. Zakládající členové jsou zkušenými genetickými genealogy jak s přírodovědným a technickým, tak humanitním vzděláním. Spolek jako právní forma umožní lépe a šířeji poskytovat validní a ucelené informace a efektivně propagovat genetickou genealogii v Česku. Své záměry bude naplňovat nejen prostřednictvím praktických návodů a doporučení na těchto webových stránkách, ale rovněž pořádáním přednášek, workshopů a konferencí, zprostředkováváním kontaktů mezi členy komunity a rozvojem tuzemské i mezinárodní spolupráce. Spolek není spojen s žádnými komerčními aktivitami a subjekty. Zásadou je poskytovat objektivní informace ku prospěchu genetických genealogů a genetické genealogie jako takové. 

Společnost pro genetickou genealogii je do budoucna otevřená rozšiřování svých řad.