Tak jste konečně dostali výsledky testu Big Y-700 a teď si nejste jistí, co s tím dál? Máme pro vás několik tipů.

BigY - mutace

 1. Úplně na začátku se prosím podělte o svůj výsledek (hlavně určenou terminální haploskupinu) s námi ostatními, abychom vám mohli dohledat více podrobností a – jde-li o vaši vlastní otcovskou linii – vás i zařadili do exkluzivního stromu členů této skupiny, který spravuje Michal Pilař. Svůj výsledek prosím vkládejte jako samostatný příspěvek do diskuze skupiny.
 2. Zobrazte si svou haploskupinu v aplikaci SNP Tracker, která zjednodušeně ukazuje historické putování předků vaší otcovské linie od genetického Adama až po současnost, byť je to zatím hlavně ke konci ještě nepřesné, resp. jen odhadované z dostupných dat. Kromě mapy zde pod záložkou "SNPs" najdete i své zařazení do celosvětového fylogenetického stromu mužské populace, které je dáno unikátním sledem mutací chromozomu Y, jež na své cestě vaši předkové postupně získávali (zobrazeny jsou i časové odhady doby jejich vzniku). Podle zde přiloženého obrázku si zjistěte svou základní haploskupinu (jde o nejhrubější rozdělení populace, používající ještě staré značení bez spojovníku).
 3. Vyplňte ve svém uživatelském účtu na webu FTDNA zemi původu svého nejstaršího předka v otcovské linii. Začnete najetím na jméno testovaného vpravo nahoře a postupně vybírejte: Account Settings -> Genealogy -> Earliest Known Ancestors -> Direct Paternal Ancestor -> Country of Origin. Jestliže se rozhodnete zadat i přesné souřadnice, dejte pozor, že jejich nastavení někdy vymaže nastavenou zemi a tu je pak potřeba zadat znova. Správně nastavená země je velmi důležitá, protože pomáhá v orientaci ostatním badatelům a zároveň v kombinaci s vaší haploskupinou pomáhá zlepšovat výstupy nástrojů jako je třeba právě SNP Tracker (bod 2). Hned vedle země můžete zadat i informace o svém nejstarším předku v přímé otcovské linii, které se budou zobrazovat ostatním (podle vzoru "Jan Novák, b. ca. 1560, d. 1654" = „narozen asi 1560, zemřel 1654“).
 4. Přihlaste se do vhodného projektu (pracovní skupiny) v rámci webu FTDNA, kde se soustředí největší odborníci na dotyčnou haploskupinu (příp. nějakou její nadřazenou). Ti vám mohou sdělit víc a zároveň rádi vaše výsledky zařadí do svého výzkumu/tabulky a ještě vám možná i nabídnou nějakou podrobnější analýzu na základě svých unikátních znalostí. Zařazení do projektu chvíli trvá (než vás v tabulce umístí a případně vám napíšou), protože jejich správci jsou dobrovolníci a projekty jsou také různě aktivní (nebojte se případně bát napsat správci projektu sami). S volbou projektu vám rádi poradíme sami nebo na vaši žádost poté, co nám sdělíte svou haploskupinu (bod 1). Chcete-li to zkusit sami, řiďte se seznamem vám detekovaných mutací (bod 2). Nějaké tipy se vám mohou zobrazit i nahoře na stránce "myPROJECT" – "Join a project" a nově i v části "Discover™ More" - "Suggested Projects" (bod 7). Existují i projekty pro nositele konkrétní příjmení.
 5. Najděte a přečtěte si příslušnou stránku/odstavec v Eupedii, kde je dostupný (v angličtině) zatím stále nejčtivější souhrn znalostí o haploskupinách, i včetně některých jejich podskupin. Na podrobnosti se dostanete kliknutím na podbarvený nadpis "Haplogroup…" (nebo stejný text v levém menu pod "Y-DNA haplogroups"). Pro každou základní haploskupinu vyskytující se v Evropě existuje samostatná stránka (pro zjištění té vaší vizte bod 2).
 6. Ve svém účtu na webu FTDNA si najděte odkaz "Block Tree" v sekci "Big Y". Uvidíte tam něco podobné klasickému rodokmenu, jen tam místo jmen předků jsou jednotlivé SNP-mutace a až na konci pak jednotliví lidé reprezentovaní vlaječkami (ti nejbližší k vám i jmény) a po kliknutí často i původ otcovské linie. Pokud byste chtěli vysvětlení ke konkrétnímu stromu, zeptejte se.
 7. Projděte si, co o vaší skupině ví u FTDNA - klikněte na jejich hlavní stránce v sekci BigY na tlačítko "Discover™ More". Tato sekce je nová a neustále se vyvíjí, máte možnost zjistit tu časové odhady vašeho konce stromu, zastoupení skupiny v jednotlivých státech, zjistit, jak blízko máte k některým slavnějším osobnostem, zobrazit si tam migrační trasu vaší skupiny či jaké staré vzorky DNA z archeologických nalezišť patří k vašemu konci stromu. V části "Suggested Projects" můžete zjistit návrhy na to, do jakých projektů byste se mohli přidat. V sekci "Time Tree" je postupné větvení jednotlivých mutací vašeho stromu v časovém měřítku.
 8. Seznamte se blíže se svou pozicí v celosvětovém fylogenetickém stromě mužské populace a s okolními větvemi – použijte odkaz "Haplotree & SNPs" v sekci "Y-DNA" na webu FTDNA, příp. též veřejně přístupný FTDNA Public Y-DNA Haplotree. Načtení obou stromů delší dobu trvá. Veřejný strom zobrazuje zastoupení zemí původu pro jednotlivé větve rovnou, u toho prvního je nutno nahoře zvolit "View by: Countries". Upozorňujeme, že zastoupení zemí je ovlivněno i tím, z jakých zemích se jak moc lidé testují. Varujeme před nákupem "Order SNP / Add / SNP Pack" nabízených u prvního stromu – nic nového vám nepřinesou, vše už máte otestováno v rámci Big Y-700.
 9. Prohlédněte si seznam vám nejbližších jiných uživatelů (tzv. shod) na základě SNP-mutací. Jde o odkaz "Matches" v sekci "Big Y" na webu FTDNA. Jiný typ vyhodnocování příbuzných naleznete pod odkazem "Matches" v sekci "Y-DNA" – tam jde o shody na základě STR-markerů (tj. méně přesný způsob, umožňující základní orientaci, srovnání i s lidmi s jednoduššími testy a příp. mezi velmi blízce příbuznými). Všechny tyto lidi má smysl zkusit kontaktovat a na váš dotaz vám můžeme pomoct odhadnout, jak dávno asi žil váš společný předek v otcovské linii.
 10. Otevřete si ze svého účtu stránku "Y-STR Results" (kterékoliv ze dvou takto nazvaných tlačítek) a tam zobrazené hodnoty markerů vložte do veřejně přístupné české databáze Genebáze (dole odkaz Uživatelé – Nový uživatel). Lze vložit jen prvních 111 a bohužel se to musí dělat ručně (nemáte-li sílu, vložte alespoň prvních 37). Genebáze již obsahuje přes 4000 českých výsledků Y-DNA, z nichž většina pochází z výzkumného projektu „Genetika a příjmení“ (pokud jste se ho už dříve účastnili nebo dříve nějaké své markery do Genebáze vkládali, tak se prosím přihlašte svými údaji a svá data si jen upravte). Velká většina vzorků v Genebázi sice používá jen 23 markerů, ale je zde větší šance na získání shody s některým českým rodem. Vedle české zde existuje i malá databáze slovenské Y-DNA (rozlišuje se dle místa původu nejstaršího předka)
 11. Chcete-li přispět do našeho dlouhodobého výzkumu kvality predikce haploskupiny na základě STR-markerů v odhadovači NevGen, pak si prosím stáhněte ze stránky "Y-STR Results" přes tlačítko "Download: CSV" (úplně vpravo dole) hodnoty svých markerů a pošlete je (spolu s označením vám určené terminální haploskupiny) soukromou zprávou správci skupiny Marku Blahušovi. Je důležité, abychom dostali vaše výsledky dřív, než se je odhadovač naučí, tedy nejlépe hned v prvních dnech po obdržení výsledku.
 12. Vyzýváme vás, abyste pro testování chromozomu Y získali i někoho dalšího. Nejlíp uděláte, když to bude nějaký co možná nejvzdálenější příbuzný náležící ještě ke stejné otcovské linii, tedy nějaký vzdálený bratranec stejného příjmení (jehož společný předek s vámi testovaným mužem žil co nejdále v minulosti a zároveň přitom nejsou na žádné z těch dvou linií pochybnosti o skutečném otcovství všech jejich členů). Zjistíte-li po takovém testování shodu, potvrdíte si tak správnost své i jeho otcovské linie (tedy že všichni genealogicky zjištění otcové v obou liniích skutečně byli otci svých synů a že oba dva testování skutečně pocházejí z jednoho společného předka). Protože se každá ze srovnávaných větví už nějaký čas vyvíjela nezávisle, lze přitom očekávat ve výsledcích malé odlišnosti – a to jak na samém konci seznamu mutací, tak i v některých naměřených STR-markerech. Podle množství odlišností (a polohy ve stromě) lze i odhadnout vzdálenost ke společnému předku a tak vyvozovat souvislosti dokonce i o příbuznostech před matriční dobou (17. století a starší), často mezi muži dnes už odlišných příjmení. Vhodným kandidátem na testování může být kromě známého příbuzného i váš jmenovec, pokud existuje předpoklad příbuznosti (např. vzácnější příjmení nebo stejný region) či pokud chcete příbuznost zjistit. Druhého člověka lze testovat i některou z nižších úrovní testů chromozomu Y, ale jen test Big Y-700 poskytne nejlepší srovnání. A i pokud sami dál testovat nebudete, svým testem jste založili pro vaši rodinu ve světovém stromě pevné místo, takže kdykoliv v budoucnu nějaký testovaný padne do něj, budete o něm moci prohlásit, že je to váš blízký příbuzný v přímé otcovské linii (což zafunguje i navzdory případným změnám příjmení, nemanželským dětem, adopcím apod.). Pravidelně se tedy na stránky vracejte resp. si ověřte nastavení e-mailových upozornění přes stránku "Account Settings -> Notification Preferences" (tam zvolte pokud možno všude "ON"). I pokud jste třeba hned teď ještě nenašli nic zajímavého, nikdy nevíte, kdy se najednou nějaká velká shoda objeví… Jednou pořízený test DNA je prostě investicí na celý život.