Mé pátrání po historii rodu Brouček s pomocí genealogických testů.

Kdysi dávno, v mém genealogickém pravěku, jsem zadal příjmení svých předků na Genebázi. Mimo jiné i příjmení Brouček též Cmunt z Březí u Milevska. Jednou na začátku roku 2008, takže před 15.5 lety, se mi ozval pan Jiří Brouček. Poměrně brzy jsme se domluvili, že máme společného předka jménem Mikuláš Brouček též Koudelka též Cmunt (1729 – 1803), pan Jiří mi poslal svůj rozrod Broučků v excelu, ale po pár měsících ten kontakt utichl, resp. on přestal odpovídat na mé maily. Vzhledem k tomu, že jsem věděl, že je výrazně starší než já, napadne člověka leccos.

V roce 2010 jsme se na Okounovi seznámili s Michalem Pilařem. Zjistili jsme, že jsme 5. bratranci, ale příbuzní přes více rodů, mimo jiné se společným předkem oním Mikulášem Broučkem.

V roce 2015 jsem byl na výletě ve Slovinsku, kterého se účastnil i pan Jan Brouček z úplně jiné části republiky. Osmělil jsem se a zeptal se, zda nemá něco společného s okolím Milevska. „No jasně, otec byl ze Sobědraže“. Vyměnili jsme si pár mailů a po pár měsících kontakt ze strany pana Jana Broučka také utichl.

Já i Michal Pilař máme provedeny DNA testy pro více členů našich rodin s původem kolem Milevska. Tak jsme se nějak bavili loni kolem Vánoc 2022 o DNA testech, přišla řeč na rod Brouček, a že by se hodil test. Já si vzpomněl na Jana Broučka, který mi pár dní předem neodepsal na přání k Vánocům. Napsal jsem znovu, pan Jan se ozval a domluvili jsme se na testu FTDNA, který jsem odebral. Viděli jsme se po 7 letech. Nejprve byl proveden autozomální DNA test, později jsme s Michalem společně dokoupili BigY. A byla to trefa do černého. Protože BigY byl velmi blízký linii Michalova dědy s příjmením Kortan – testy provedeny Michalovu strýci a jeho 4. bratranci s tímto příjmením.

Tak jsme si řekli, že zkusíme kontaktovat pana Jiřího Broučka, o kterém jsme neslyšeli přes 13 let. Psal jsem mail, ale žádná odpověď. Díval jsem se na Facebook a pár jmenovců tam bylo, ale jak poznat jestli je mezi nimi ten správný? Vzpomněl jsem si na excelovou tabulku pana Jiřího z roku 2008 a tam měl zaznamenanou i vnučku, včetně jejího data narození. Na FB jsem našel tuto kombinaci jména a příjmení a měla tam i datum narození. Stejné. Takže určitě ona. Psal jsem přes messenger, žádná odpověď. Na FB měla i telefonní číslo, což nebývá běžné. Napsal jsem jí přes WhatsApp, kdo jsem, že jsem byl v kontaktu s jejím dědou, a zda se někdo v rodině ještě věnuje genealogii. Odpověď: „jasně, děda, řeknu mu, ať se Vám ozve“. S panem Jiřím jsme se opět domluvili, za pár dní sešli (viděli se poprvé), udělali stěr na test u FTDNA a opět nejprve autozomální, a potom BigY.

A jak ty testy vlastně vyšly ?

Všichni čtyři (já, Michal, Jan, Jiří) jsme potomci Mikuláše Broučka, též Koudelky a později po chalupě Cmunta. Já jsem z prvního manželství s Dorotou Koudelkovou, ostatní ze druhého manželství s Annou Brčkovou.

Radek Zapletal a jeho rodina X Jiří Brouček – autozomální shody (někteří členové)

Radek Zapletal a jeho rodina X Jan Brouček – žádné autozomální shody

Michal Pilař a jeho rodina X Jiří Brouček – autozomální shody (někteří členové)

Michal Pilař a jeho rodina X Jan Brouček – autozomální shody (někteří členové)

Jiří Brouček X Jan Brouček – žádná autozomální shoda

Pan Jiří Brouček a pan Jan Brouček spolu nemají žádnou společnou autozomální DNA. Jsou 5. bratranci (5C), takže to se na takovou vzdálenost může stát. Přestože oba mají společný pár předků (Mikuláš Brouček a Anna Brčková), tak nezdědili žádné stejné segmenty DNA. Oba mohou mít nějaké části autozomální DNA od Mikuláše Broučka a/nebo Anny Brčkové, ale každý jiné, takže to na první pohled není poznat.

Jan Brouček i Jiří Brouček ale měli provedené testy BigY a ty jasně prokázaly, že jejich společný Y-předek žil ve velmi nedávné minulosti. Což krásně sedí na Mikuláše Broučka též Koudelky též Cmunta. Matriky měly pravdu.

Takže pokud by jim někdo tvrdil archaickou nepravdivou frázi, že otec je vždy nejistý, mohou odpovědět: „Ne ne ne, naši otcové minimálně po našeho prapraprapradědečka Mikuláše Broučka jsou jistí“.

A co Y-chromozóm rodu Kortan ? Testy obou pánů Broučků a obou pánů Kortanů ukazují, že společný Y-předek všech čtyř musel žít poměrně nedávno, pravděpodobně těsně před vznikem matrik nebo jiných písemných záznamů. Možná se jmenoval Kortan a z některých jeho potomků se stali Broučci, možná se jmenoval Brouček a z některých jeho potomků se stali Kortanové. Jedná se o kraj se silnou tradicí příjmení po chalupě a dědičnost příjmení je striktně uzákoněna až od konce 18. století. Nejstarší písemně doložený předek Broučků a nejstarší písemně doložený předek Kortanů žili v 17. století v Branišovicích u Chyšek …

Následující obrázek ukazuje odhad stáří, jak ho aktuálně určilo FTDNA.

Michal má aktuálně na cestě do Houstonu vytoužený test dalšího Kortana, jehož větev se odděluje v 17. století. Doufejme, že do historie rodů Brouček a Kortan vnese více jasno.

No, a já se včera v jednom restauračním zařízení potkal zároveň s panem Janem i panem Jiřím Broučkem. Viděli se prvně v životě, setkání jsem zorganizoval já a oba byli rádi .

Poučení:

Testujte vše, co má ruce a nohy, vyplatí se to. Protože autozomální shody ve vzdálenějším příbuzenstvu se mohou zachovat jen u některých členů rodiny.

Nikdy nevěřte nikomu, kdo vám bude tvrdit, že otec je vždy nejistý. Může být nejistý, můžete zjistit, že je něco jinak než si myslíte, ale můžete i dokázat, že matriky nelhaly a otcové byli skutečně otcové.

Genetická genealogie spojuje lidi, a to je jeden z jejích benefitů.

Radek Zapletal

P.S.: úvodní foto - střevlík zlatolesklý (Carabus auronitens)