Zakoupenou testovací sadu („kit“) nemusíte použít hned. Odběr vzorku DNA se provádí rychle a bezbolestně doma dle přiloženého návodu vytřením vnitřní strany úst dodanou vatovou tyčinkou (platí pro MyHeritage, FTDNA, LDNA) nebo napliváním do zkumavky (AncestryDNA, 23andMe). Nesmí se před ním jíst, pít, kouřit.

Vzorek odešlete na uvedenou adresu (FTDNA do USA, ostatní do evropských poboček či meziskladů), lze poslat i více sad v jedné zásilce. Návratové krabičky Ancestry a 23andMe jsou předplacené a lze je hodit rovnou jednotlivě do schránky (někdy jdou hodně natěsno, do menších schránek se nemusí vejít). Na návratové krabičce Ancestry někdy zcela chybí štítek s adresou. Pak použijte tu zde ze sekce "Shipping the sample back", nejlépe, když si vytisknete celý chybějící štítek - v dané sekci odkaz "print a prepaid label" a pak "Print this label". My posíláme do Irska. Adresu nedávno změnili, proto radši odkazuji na jejich web, jelikož štítek se může v čase měnit. U Ancestry a 23andMe posílejte každý test zvlášť, na krabičce mají identifikátory a mohli by testy pak špatně přiřadit.
Mezisklad MH je uvnitř EU, lze poslat jako běžnou poštu. U FTDNA je zatím situace trochu složitější, je třeba vyřešit poštovní průvodku. Doporučuji tento návod.

Analýza DNA trvá několik týdnů, stav sledujte na webu, o dokončení dostanete e-mail. FTDNA a Ancestry mají pro každého testovaného samostatný uživatelský účet. U MyHeritage může správce testů spravovat více testů (a k výsledku má přístup pak i testovaný, pokud je to jiná osoba), u 23andMe lze mít všechny testy pod jedním.

Nepřeceňujte mapu „etnicit“ („procenta původu“) – každé společnosti vychází jinak (má jiný algoritmus a data) a Češi bývají na rozhraní zkoumaných skupin, takže běžným výsledkem je „⅓ východ, ⅓ západ, ⅓ jih“. Regiony Česka s výhradami rozlišuje lépe 23andMe. Spolehlivé jsou jen kontinenty a Židé. Na jednotky procent jako „1,2 % Nigérie“ ale neberte ohled. Své předky ani nemáme v DNA zastoupeny rovnoměrně a Středoevropané jsou si mnohem bližší než Američané poskládaní nedávno z různých národů. K opatrnosti vyzýváme u různých „zázračných“ odhadovátek z reklamy (viz na konci).

Cennějším výsledkem jsou „shody“ („matches“), tj. seznam jiných uživatelů, kteří jsou vám geneticky blízcí a můžete je kontaktovat. Velikost shodných „segmentů“ (úseků) atDNA se udává v centimorganech (cM), převod na příbuzenský vztah umožňuje tato tabulka (aktualizovanější anglická verze s více možnostmi je tu) U testů Y-DNA se určuje genetická vzdálenost (součet rozdílů STR-markerů) resp. je stanovována „haploskupina“ (jakási „genetická krevní skupina“); dle obojího lze pak odhadovat dobu, v níž žil nejbližší společný předek v otcovské linii. S pochopením výsledků testu vám rádi poradíme. Pokud máte výsledek testu BigY, dozvíte se více v článku Co s výsledkem BigY.

Shodu v Y-DNA je nutno spojit s dalšími okolnosti (stejné příjmení, region), společný předek mohl žít před stovkami let. Jsou-li nositelé stejného příjmení skutečně spojeni otcovskou linií, musí vyjít velká shoda (velikost se posuzuje i vůči počtu markerů). Odhad haploskupiny z STR-markerů umí www.nevgen.org. Pokud jste testovali Y-DNA u FTDNA, zapojte se tam do „projektu“ (skupiny) pro svou (pod)haploskupinu, kde jsou na ni největší odborníci. Vhodné projekty vám FTDNA nabídne v sekci „Suggested Projects“ po kliku na tlačítko „Discover™ More“ na hlavní stránce po přihlášení.

Nejúčinnějším testem Y-DNA je Big Y-700 od FTDNA, který vás zařadí na nejpřesnější dnes známé místo v celosvětovém „fylogenetickém stromu“ mužské populace (podle SNP-mutací s mnohem jistější dobou společného předka), stojí ale okolo 10.000 Kč (zahrnuje 700 STR-markerů). Putování haploskupin v čase ukazuje SNP Tracker.

Původ sdíleného segmentu atDNA zjistíte srovnáním vývodu z předků testovaných osob. Vizualizaci sdílených částí atDNA umožňuje nástroj dnapainter.com. Významná shoda má celkově ≥20 cM, shody <7 cM jsou ve víc jak polovině případů náhodné. Kvalitní shoda je taková, kterou sdílejí 3 blízce nepříbuzní lidé („triangulace“). Shoda s rodiči nemusí být z technických důvodů přesně 50 %. U vzdálenějších generací už je nestejné množství sdílené DNA (ne přesně 25 %, 12,5 % atd.) dáno biologicky a vlivem náhody. Pro lepší pochopení původu cizích shod je vhodné otestovat více příbuzných (zejména rodiče a pak 1. a 2. bratrance/sestřenice). Ze 3 a více sourozenců lze částečně rekonstruovat atDNA jejich rodičů a přiřadit segmenty k prarodičům, tj. provést „vizuální fázování“

Po otestování atDNA vám doporučujeme stáhnout si surová data ("raw data") výsledků a nahrát je na tato místa (pokud tam neproběhl původní test):

  • FamilyTreeDNA  (shody zdarma, etnicity za 19 $; vzorky z MH zdarma do 6 měsíců)
  • MyHeritage (shody zdarma, etnicity a rodokmeny za poplatek/předplatné)
  • GEDmatch (nezávislá databáze se vzorky z mnoha firem a lepším srovnáváním).

Účastí ve více databázích zvýšíte šanci na zajímavé nálezy. U zde neuvedených webů ale buďte ostražití, mohlo by jít o snahu získat vaše data pro jiné účely – k tomu příklad zde. Pokud jste testovali STR-markery chromozomu Y (jinde než v projektu Genetika a příjmení), vložte je do Genebáze.
Na časté dotazy odpovídáme, že „do MyHeritage výsledky Y-chromozomu nahrát nejde“.